Công ty TNHH một thành viên dệt may ZhongRun (NanTong) trang chủ

Cao chất lượng sản phẩm, Dịch vụ chuyên nghiệp, là các nhà cung cấp lõi trong ngành công nghiệp hometextile!

Trang chủ > Kiến thức > Nội dung
Rèm vải yêu cầu
- Feb 02, 2018 -


(1) sợi vải được sử dụng để đạt được chỉ tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quốc gia thích hợp.

(2) nắng vải: Sợi thủy tinh + PVC vải có thể chặn ánh sáng khả kiến.

(3) bóng vải: sử dụng sơn để chặn vải nhẹ.

(4) quá trình sản xuất: liên hệ Hàn tần số cao được áp dụng cho kết nối của vải và ống cuộn dây, tần số cao Hàn liên hệ với vải và thanh thấp hơn đảm bảo rằng các vải và thanh thấp tích hợp cấu trúc, do đó các sản phẩm chạy bình thường. Cả hai mặt vải được điều trị bằng sóng siêu âm tóc bề mặt.